รับจดจำนอง ขายฝากบ้าน ที่ดินอสังหาฯทุกชนิด

ดอกเบี้ยในการจำนองหรือขายฝากเราคิดแค่ 1.25% ต่อเดือน เท่านั้น ไม่มีบวกเพิ่ม 

ไม่เช็คเครดิตบูโรและไม่ต้องใช้ statement หรือเอกสารประกอบรายได้

กรุงเทพฯและปริมณฑล ทำสัญญาที่กรมที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

เกี่ยวกับเรา

รับจดจำนอง ขายฝากบ้าน ที่ดินอสังหาฯทุกชนิด กรุงเทพฯและปริมณฑล ทำสัญญาที่กรมที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เราให้บริการด้วยความโปร่งใสและจริงใจ ให้คำปรึกษาฟรี และการทำสัญญาของเราเป็นไปตามหลักกฎหมาย100% ลูกค้าตัดความกังวลไปได้เลย

"ติดต่อสอบถาม ส่งข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประเมิณราคาทรัพย์ และสรุปยอดวงเงินอนุมัติ"

"นัดทำสัญญาที่กรมที่ดิน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับเงินสด (หรือ แคชเชียร์เช็ค)ทันที"

"ถ้าครบสัญญาขายฝากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินคืนหรือไม่สามารถไถ่ถอนเรายังสามารถขยายระยะเวลาไถ่ถอนขายฝากออกไปได้อีกนานถึง 10 ปี"

  1. โฉนด ด้านหน้า หลัง
  2. รูปถ่ายหลักทรัพย์ 
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาใบสำคัญการสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)
  6. หนังสือรับรองนิติบุคคล(ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)

รับจดจำนอง ขายฝากบ้าน ที่ดินอสังหาฯทุกชนิด กรุงเทพฯและปริมณฑล ทำสัญญาที่กรมที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ติดต่อเรา

เราให้บริการด้วยความโปร่งใสและจริงใจ ให้คำปรึกษาฟรี และการทำสัญญาของเราเป็นไปตามหลักกฎหมาย100% ลูกค้าตัดความกังวลไปได้เลย